O-uo skyrimas žodžiuose | www.lspp.lt

O-uo skyrimas žodžiuose

Priemonė skirta grupinėms logopedinėms pratyboms. Ji gali būti skiriama 6-8 metų amžiaus vaikams bei spec. poreikių mokiniams, taip pat mokiniams, kurie maišo o-uo tarimą ir rašybą, foneminės klausos, garsinės žodžių analizės ir sintezės įgūdžiams lavinti, balsio „o“ ir dvibalsio „uo“ diferencijavimui (optinė, akustinė disgrafija).

Tikslas: Įtvirtinti garsų O – UO skyrimą žodžiuose.
Uždaviniai: Remdamiesi savo turimomis žiniomis bei įgytomis žiniomis, praktiniu bandymu bei žodiniu logopedo aiškinimu mokiniai gebės:
Taisyklingai ištarti garsus O – UO;
Teisingai parinkti garsus žodžiams.

Priemonė susideda iš trijų dalių:
Užduotys kolektyviniam darbui;
Darbas grupėse;
Užduotys individualiam darbui.

Norėdami išbandyti pateiktį, ją privalote  atsisiųsti į savo kompiuterį.

Facebook Google Twitter Myspace del.icio.us Digg StumbleUponkomentarai 2

Turite ką pasakyti? Palikite komentarą!